Loading
İŞ SÜRECİMİZ/

İŞ AKIŞ SÜRECİ

Mimari Proje, Konsept Tasarım ve Geliştirme
01

İLETİŞİM

İşveren ve kullanıcı istekleri, onlarla kurulacak iletişim; projelerimizin doğru amaca ulaşmasında birinci aşamadır. Doğru iletişim ile müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm odakları projelerin ilk adımını atmış oluruz.

02

PLANLAMA

Planlama aşamasında; işlevlere bağlı mimari verilerin yaratılarak yöntemli bir şekilde bir araya getirilmesini ve bütünleştirilmesini sağlarız.  Hedeflenen amaçlara varmak için, mimari etkinliklerin yönlendirilmesini ve değerlendirilmesini yaparız.

03

GELİŞTİRME

Geliştirme aşamasında işverenin memnuniyetini sağlamak için bütçe, amaç, zamanlama gibi kriterleri doğru olarak analiz ederek mimarlık mesleğinin gerekleriyle birlikte optimize ederiz. Projenin geliştirimesi için analizleri gerçekleştirirz.

04

TASARIM

İşverenimizden aldığımız verileri ilgili disiplinlerin süzgecinden geçirererek rasyonel/estetik alternatifler oluştururuz. Bu alternatiflerin işveren tarafından doğru algılanması ve doğru seçimlerin yapılabilmesi için üç boyutlu görsel sunumlar yaparız.

05

TESLİM

Amaca yönelik tasarımı işverenle birlikte seçtikten sonra proje; ürünün başarısını sağlayacak, uygulama aşamasını sağlıklı yürütecek kalitede detaylandırılarak, uygun malzeme seçimleri yapılarak, proje paftaları yüksek standartlarda uygulama birimlerine teslim ederiz.

İlke Mimarlık

İlke Mimarlık